UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 24-05-2010
Porządek posiedzenia:
1. Zdiagnozowanie potrzeb olsztyńskich rodzin w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Przygotowanie do sezonu letniego – oferta miasta a potrzeby dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.
3. Obchody „XII Dni Rodziny”.
4. Przyjęcie dwóch protokółów z posiedzeń Komisji.
5. Sprawy różne.
Protokół: Rodzina nr 37 240510.doc
Obecność: K. Rodziny z 24 maja 2010 roku - obecność

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Rodziny 24 maja 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-09-02 07:55:51
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-09-02
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-20