UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 16-08-2010
Porządek posiedzenia:
Sz. P.

…………………………............

…………………………............


BRM.c.0065-12-14/10 Olsztyn, 09.08.2010r.


Działając na podstawie § 113 ust. 1 Statutu Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 2003 roku zwołuję na dzień:

16 sierpnia 2010 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
w sali 220 olsztyńskiego Ratusza posiedzenie
KOMISJI SPORTU i REKREACJIPorządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spotkanie z dyrektorem Biura Sportu i Rekreacji nt.:
• propozycji budżetu na rok 2011;
• wykonania budżetu za 2010 rok.
3. Wykonanie inwestycji sportowych w 2010 roku (analiza budowy Orlików).
4. Spotkanie z dyrektorem OSiR-u nt.:
• propozycji budżetu na rok 2011;
• wykonania budżetu za 2010 rok
5. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.


Zaproszeni goście:
- Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz,
- Zastępca Prezydenta Miasta Jerzy Szmit,
- Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Alicja Rutecka, Dyrektor OSiR Jerzy Litwiński, Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Krzysztof Śmieciński.

Zgodnie z art. 25 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta (tel. 527-31-11 wew. 442).

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji

Marcin Kuchciński
Protokół: Sport Nr 15 z 160810.doc
Obecność: K. Sportu i Rekreacji z 16 sierpnia 2010 roku - obecność

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Sportu i Rekreacji z 16 sierpnia 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-08-09 11:00:27
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-08-09
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-18