UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 28-06-2010
Porządek posiedzenia:
Pani, Pan

……………………….


BRM e 0065 - 8 - 37/2010 Olsztyn, 2010-06-01


Działając na podstawie § 113 ust.1 Statutu Miasta Olsztyn zwołuję na dzień:

28 czerwca 2010 roku (poniedziałek) o godz. 14.00

W Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych
w Olsztynie ul. Pstrowskiego 5A.


POSIEDZENIE KOMISJI RODZINY


Porządek posiedzenia:

1.Wizyta w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych w Olsztynie.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy różne.


Zgodnie z art. 25 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zmianami) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta (tel. 527-31-11 w.442).Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Marcinkiewicz
Protokół: Rodzina Nr 38 z 280610.doc
Obecność: K. Rodziny 28 czerwca 2010 roku - obecność

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Rodziny 28 czerwca 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-06-24 09:33:17
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-06-24
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-09-02