UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym

AKTUALNOŚCI

Data: 2015-02-24

Od 1 marca 2015 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych

Z dniem 1 marca 2015 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, które wprowadzają wiele nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich to :

Urząd Stanu Cywilnego
1. Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynie, będzie jak dotychczas właściwym dla rejestracji zdarzeń, tj. urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie Olsztyna.
2. Zgodnie z nową ustawą, praca USC będzie oparta na centralnym Systemie Rejestrów Państwowych.
3. Odpisy z akt stanu cywilnego, zgodnie z nową ustawą będzie można pobrać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego. Np. akt urodzenia znajduje się w USC w Krakowie, a wniosek o jego wydobycie można złożyć i odebrać odpis w USC w Olsztynie lub w dowolnie wybranym USC w całym kraju.
Jeżeli taki dokument nie będzie dostępny w SRP, to kierownik USC obowiązany będzie wystąpić do kierownika USC, miejsca sporządzenia aktu o wprowadzenie tego aktu do Systemu Rejestrów Państwowych. Ustawodawca przewidział na to 10 dni roboczych. Każdy dokument trzeba przenieść do Systemu Rejestrów Państwowych osobno. To wymaga czasu, zwłaszcza że każdy akt stanu cywilnego musi zostać zatwierdzony przez Kierownika USC lub Zastępcę, zanim trafi do Systemu Rejestrów Państwowych.
Wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych może spowodować konieczność zastosowania procedury awaryjnej, tj. pracy w dotychczasowej aplikacji (Ustawodawca wprowadził półroczny okres przejściowy). Wówczas np. sporządzenie aktu urodzenia noworodka i nadanie numeru PESEL nie będzie możliwe do sfinalizowania podczas jednej wizyty w urzędzie.

Dowody osobiste
1. wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP,
2. nowy dowód nie będzie zawierał podpisu posiadacza, adresu zameldowania, informacji o kolorze oczu i wzroście,
3. nastąpi ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej (a nie jak dotychczas – w pozycji lewego profilu),
4. nie będzie zachodziła konieczność wymiany dokumentu z chwilą zmiany adresu miejsca zameldowania,
5. adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, od dnia wejścia w życie nowych przepisów nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.
Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Urzędy gmin będą miały dostęp do zintegrowanego Systemu Rejestrów Państwowych, stanowiącego centralną bazę danych zawierającą m. in. rejestry aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych i PESEL. Wprowadzenie nowych rozwiązań, szczególnie w początkowej fazie działania, może spowodować okresowe utrudnienia w obsłudze klientów i wydłużyć czas załatwiania spraw.
Wszystkich mieszkańców załatwiających sprawy z ww. zakresu po 1 marca 2015 r. prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Nowe karty usług oraz formularze i wnioski dostępne będą w BIP w zakładkach Biura Obsługi Klienta I Urzędu Stanu Cywilnego od 1 marca 2015 r.Data: 2014-10-31

Sprawę urzędową załatwisz w Galerii Warmińskiej

Od piątku 31 października w Galerii Warmińskiej będzie funkcjonował Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Olsztyna.
Punkt będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00
Zakres działań Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Olsztyna zlokalizowanego w Galerii Warmińskiej:
• zameldowanie
• wymeldowanie
• odbiór numeru pesel
• zaświadczenia z akt ewidencji ludności
• wyrobienie dowodu osobistego (złożenie wniosku i odbiór dokumentu)
• wydawanie prawa jazdy krajowego i międzynarodowego
• wydawanie PKK
• wydawanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane
• rejestracja pojazdu oraz czasowa rejestracja pojazdu
• wydawanie stałego dowodu rejestracyjnego oraz wtórnika dowodu rejestracyjnego
• wpisywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym – dotyczy HAK, GAZ, TAXI, VAT
• zawiadomienie o zbyciu pojazdu
• wyrejestrowanie pojazdu
• wydawanie wtórników oznaczeń komunikacyjnych
• wymiana tablic rejestracyjnychData: 2014-02-03

Ochrona dokumentów tożsamości i danych osobowych obywateli

Zgodnie z prośbą Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urząd Miasta Olsztyna informuje, iż według obowiązujących przepisów prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą.
Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Utrata dowodu powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju - w polskim urzędzie konsularnym. Dokument utracony zostanie unieważniony w systemie informatycznym SWDO, co daje gwarancje bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy też zgłosić w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.Data: 2013-06-26

Numer rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na następujący rachunek bankowy:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
26 1030 1218 0000 0000 9040 1599Data: 2013-06-19

Od 1 lipca 2013 r. korespondencję Urzędu Miasta na terenie Olsztyna doręczać będą gońcy

Od 1 lipca urzędową korespondencję do mieszkańców Olsztyna będą dostarczać ratuszowi gońcy. Gońcy będą posiadali legitymację potwierdzającą, że są pracownikami Urzędu Miasta Olsztyna oraz torbę z logo miasta.

Jeśli goniec nie zastanie adresata rano, wróci do jego mieszkania jeszcze raz po południu. W momencie, kiedy przesyłka nie zostanie doręczona, goniec zostawi zawiadomienie zawierające informację na temat godzin, w których można ją odebrać bezpośrednio w Urzędzie. Możliwym będzie także telefoniczne umówienia się na doręczenie korespondencji, dzięki czemu mieszkańcy nie będę zobowiązani do osobistej wizyty w Urzędzie.Data: 2013-05-22

Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Miasta Olsztyna

Informujemy, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 maja 2013r., w Urzędzie Miasta Olsztyna został utworzony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP.

Punkt zlokalizowany jest w sali operacyjnej Biura Obsługi Klienta, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn – wejście od narożnika budynku Ratusza.

Punkt obsługuje interesantów w godzinach:
- poniedziałek – 8:00-18:00,
- wtorek-piątek – 7:30-15:30
tel.: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482
email: informacjabok@olsztyn.eu

W Punkcie można:
- potwierdzać Profil Zaufany,
- przedłużać ważność Profilu Zaufanego,
- unieważniać Profil Zaufany.

Więcej informacjiStrona 4 z 4
<< Poprzednia 1 2 3 
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Aktualności
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2010-06-10 11:18:04
Wytworzył informację: Piotr Pabijanek
Data wytworzenia: 2010-06-10
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2010-06-15