• Głusi - informacje o języku migowym

AKTUALNOŚCI

Data: 2017-11-27

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Przedsiębiorco!
Jeżeli w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedajesz napoje alkoholowe w sklepie zwróć uwagę na to, aby nie eksponować ich w witrynie wystawowej (nie dotyczy piwa!). Działanie takie stanowi bowiem, niezgodną z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ich reklamę, która skutkować może cofnięciem przez Prezydenta Olsztyna zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez dany podmiot.
Powyższa uwaga zgodna jest ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 13 lipca 2017 roku (II GSK 982/17) uznał, że eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej - jako oknie wystawowym - znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Reklama ta, jako sprzeczna z zawartym w tym akcie prawnym zakazem reklamy i promocji napojów alkoholowych, stanowi akt nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, który prowadzić może do utraty przez przedsiębiorcę stosownego zezwolenia. Jednocześnie przypominamy, iż przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o jego ponowne udzielenie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.Data: 2017-11-20

Utrudnienia i wydłużenie czasu obsługi w zakresie rejestracji pojazdów

W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Cyfryzacji zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) informujemy, że od dnia 13.11.2017r. nadal występują znaczne utrudnienia w realizacji spraw referatu rejestracji pojazdów.

Z powodu nieprawidłowego działania CEPiK 2.0 w systemie POJAZD nadal nie można dokonać wszystkich operacji związanych z rejestracją, przerejestrowaniem, wyrejestrowaniem pojazdów oraz wymianą dowodów rejestracyjnych z uwagi na brak rubryk na wpis kolejnych terminów okresowych badań technicznych.Data: 2017-11-09

Możliwe utrudnienia i wydłużenie czasu obsługi w zakresie rejestracji pojazdów

W związku z planowanym uruchomieniem przez Ministerstwo Cyfryzacji zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) informujemy, że od dnia 13.11.2017r. mogą wystąpić utrudnienia związane z rejestracją pojazdów (wydłużenie czasu obsługi w zakresie rejestracji pojazdów).Data: 2017-09-26

Zmiany nazw ulic w Olsztynie

W dniu 26 września 2017 roku weszły w życie Uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniające nazwy trzech ulic, co ma związek z realizacją tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

Dotychczasowe nazwy ulic zostały zmienione w następujący sposób:

- Hanki Sawickiej w Osiedlu Podleśna na Wrocławską (Link do uchwały: Hanki Sawickiej -> Wrocławska)

- gen. Zygmunta Berlinga w Osiedlu Generałów na Rotmistrza Witolda Pileckiego (Link do uchwały: gen. Zygmunta Berlinga -> Rotmistrza Witolda Pileckiego)

- Władysława Hibnera w Osiedlu Mazurskim na Pasymską (Link do uchwały: Władysława Hibnera -> Pasymska)Data: 2017-04-10

Informacja o wprowadzeniu "Elektronicznej rekrutacji do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna"

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 10 kwietnia 2017 r. został wdrożony elektroniczny formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego będą przyjmowane aplikacje kandydatów w naborach na wolne stanowiska urzędnicze/kierownicze.

System rekrutacyjny jest dostępny pod adresem e-rekrutacje.olsztyn.eu

Jednocześnie informujemy, że składanie dokumentów w ogłoszonych przed dniem 10 kwietnia 2017 r. naborach na wolne stanowiska urzędnicze/kierownicze, odbywa się na dotychczasowych zasadach (w postaci papierowej w zamkniętych kopertach).Data: 2016-12-06

Zawiadomienie o zmianach druków dotyczących pozwoleń na budowę - od dnia 17 grudnia 2016 r.

Zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2016 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016.1493).

Aktualne wzory wniosków dostępne są pod adresemData: 2016-06-29

Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Olsztyna

Osobom chcącym skorzystać z usług Urzędu Miasta Olsztyna przypominamy, że w poniedziałki większość wydziałów pracuje w godzinach od 08:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30.

Jednakże w cieszących się największym zainteresowaniem mieszkańców wydziałach, sprawy można załatwiać dłużej we wszystkie poniedziałki.

Mieszkańców zapraszamy także do Punktu Obsługi w Galerii Warmińskiej, który czynny jest od poniedziałku do soboty, w godzinach 10:00 - 17:45.

Dokładny wykaz godzin pracy urzędu można znaleźć w zakładce "Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Olsztyna"Strona 2 z 4
<< Poprzednia 1 3 4 Następna >>
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Aktualności
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2010-06-10 11:18:04
Wytworzył informację: Piotr Pabijanek
Data wytworzenia: 2010-06-10
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2010-06-15