UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 17-05-2010
Porządek posiedzenia:
Pani / Pan

………………………………….

………………………………….
Nasz znak: BRM.f.0065-12-13/10 Olsztyn, 2010-04-30


Działając na podstawie § 113 ust. 1 Statutu Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 2003 r. zwołuję na dzień:

17 maja 2010r. (poniedziałek) o godz. 13.30
posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Olsztyn,
Ratusz, sala 220.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o klasach sportowych. Zaproszeni: H. Kowalska dyr. Wydziału Edukacji; A. Rutecka dyr. Biura Sportu i Rekreacji; B. Kowalska przewodnicząca MOZPO NSZZ “Solidarność”.
3. Ocena stanu przygotowania bazy rekreacyjno-sportowej do sezonu wakacyjnego i turystycznego. Zaproszony J. Litwiński dyr. OSiR.
4. Propozycje imprez sportowo-rekreacyjnych na lato 2010.
5. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.Informacja:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U .Nr 142, poz. 1591 z 2001r.) pracodawca zobowiązany jest
zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach
Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić
Biuro Rady Miasta wew. 421.


Przewodniczący Komisji
Sportu i Rekreacji

Marcin Kuchciński

Protokół: Sport Nr 13 z 170510.doc
Obecność:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Sportu i Rekreacji z 17 maja 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-05-10 08:50:25
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-05-10
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-18