UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 19-04-2010
Porządek posiedzenia:
Pani / Pan

………………………………….

………………………………….


Nasz znak: BRM.f.0065-12-12/10 Olsztyn, 2010-04-13


Działając na podstawie § 113 ust. 1 Statutu Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 2003 r. zwołuję na dzień:

19 kwietnia 2010r. (poniedziałek) o godz. 14.00
posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Olsztyn,
Ratusz, sala 220.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja nt. stopnia realizacji inwestycji sportowych.
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.
Informacja:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U .Nr 142, poz. 1591 z 2001r.) pracodawca zobowiązany jest
zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach
Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić
Biuro Rady Miasta wew. 421.Przewodniczący Komisji
Sportu i Rekreacji

Marcin Kuchciński

Protokół: Sport Nr 12 z 190410.doc
Obecność: K. Sportu i Rekreacji z 19 kwietnia 2010 roku - obecność

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Sportu i Rekreacji z 19 kwietnia 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-04-14 09:39:50
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-04-14
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-18