UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 29-03-2010
Porządek posiedzenia:

Pani / Pan


………………………………….

………………………………….


Nasz znak: BRM.f. 0065-12-11/10 Olsztyn, 2010-03-09


Działając na podstawie § 113 ust. 1 Statutu Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 2003 r. zwołuję na dzień:

29 marca 2010r. (poniedziałek) o godz. 13.00
posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Olsztyn,
Ratusz, sala 220.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spotkanie z Kuratorem Olsztyńskiego Klubu Sportowego 1945 - Markiem Szterem.
3. Inicjatywa spotkań lekkoatletycznych (na wzór czwartków lekkoatletycznych na warszawskiej Skrze).
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.


Informacja:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U .Nr 142, poz. 1591 z 2001r.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta wew. 421.Przewodniczący Komisji
Sportu i Rekreacji

Marcin Kuchciński


Protokół: Sport Nr 11 z 290310.doc
Obecność: K. Sportu i Rekreacji z 29 marca 2010 roku - obecność

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Sportu i Rekreacji z 29 marca 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-03-15 08:29:49
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-03-15
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-18