• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Olsztyna znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki Urzędu to:
/urzadmiastaolsztyn/skrytka/


Przesyłanie dokumentu elektronicznego:


Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP, użytkownik powinien przejść do Katalogu spraw, gdzie ma możliwość wyszukania typu sprawy powiązanej ze stosownym formularzem, umożliwiającym wypełnienie i przesłanie dokumentu elektronicznego.


Dokumenty mogą być przesyłane przy użyciu usługi centralnej o nazwie Pismo ogólne do podmiotu publicznego lub przy użyciu innych usług, znajdujących się w
Katalogu spraw. Po wybraniu linku do usługi, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata "URZĄD MIASTA OLSZTYNA" poprzez wpisanie w wyszukiwarce frazy "Urząd Miasta Olsztyna" lub "urzadmiastaolsztyn". Następnie należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) muszą zostać uwierzytelnione poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego, lub profilu zaufanego ePUAP, natomiast nie muszą być podpisywane elektronicznie skargi oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Nadawca otrzymuje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Urząd - tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia.

Odpowiedzi na pisma złożone do Urzędu przez ESP są wysyłane w postaci wskazanej przez nadawcę dokumentu (papierowej lub elektronicznej). W przypadku wysyłki elektronicznej adresat ma 14 dni na potwierdzenie odbioru dokumentu. Jeżeli tego nie uczyni dokument uważa się za skutecznie doręczony.


Bezpośrednie linki do najczęściej wykorzystywanych usług w kontakcie z Urzędem Miasta Olsztyna:

Pismo ogólne:
 • Pismo ogólne do podmiotu publicznego

  Akta stanu cywilnego
 • Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (UC) lub Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego (WPZUP)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (UC)
 •  

  Dowód osobisty
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (UC)
 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (UC)
 • Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym (WPZUP/UC)

  Informacja publiczna
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek (WPZUP)

  Licencje transportowe
 • Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub rzeczy (WPZUP/UC)
 • Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (WPZUP/UC)
 • Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (WPZUP)

  Nieruchomości
 • Ustalenie numeru porządkowego budynku (UC)
 • Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (UC)

  Ochrona środowiska
 • Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (UC)
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (UC)

  Ośrodki szkolenia kierowców
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia (WPZUP/UC)

  Patronat Prezydenta
 • Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (WPZUP)

  Podatki i opłaty
 • Zwrot opłaty skarbowej (WPZUP)
 • Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych (WPZUP)
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (WPZUP)
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzające stan zaległości (WPZUP)
 • Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej (WPZUP)
 • Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą (WPZUP)
 • Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych (WPZUP)

  Pojazdy
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (UC)

  Prawo jazdy
 • Uzyskanie prawa jazdy (UC)

  Promocja
 • Wydanie gadżetów promocyjnych (WPZUP)

  Po wybraniu linku do usługi, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata "URZĄD MIASTA OLSZTYNA" poprzez wpisanie w wyszukiwarce frazy "Urząd Miasta Olsztyna" lub "urzadmiastaolsztyn". Następnie należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki.

  Użyte wyżej skróty oznaczają:
 • WPZUP - usługi przygotowane w ramach projektu Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 • UC - usługi centralne udostępnione przez jeden organ np. ministra lub organ centralny, które można realizować na terenie całego kraju we wszystkich podmiotach właściwych do załatwiania danego rodzaju spraw.

   

 • Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2010-02-23 13:00:18
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2010-02-23
  Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
  Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
  Data modyfikacji: 2017-10-25 14:31:19