• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Olsztyna znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki Urzędu to:
/urzadmiastaolsztyn/skrytka/


Przesyłanie dokumentu elektronicznego:


Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP, użytkownik powinien przejść do Katalogu spraw, gdzie ma możliwość wyszukania typu sprawy powiązanej ze stosownym formularzem, umożliwiającym wypełnienie i przesłanie dokumentu elektronicznego.


Dokumenty mogą być przesyłane przy użyciu usługi centralnej o nazwie Pismo ogólne do podmiotu publicznego lub przy użyciu innych usług, znajdujących się w
Katalogu spraw. Po wybraniu linku do usługi, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata "URZĄD MIASTA OLSZTYNA" poprzez wpisanie w wyszukiwarce frazy "Urząd Miasta Olsztyna" lub "urzadmiastaolsztyn". Następnie należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) muszą zostać uwierzytelnione poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego, lub profilu zaufanego ePUAP, natomiast nie muszą być podpisywane elektronicznie skargi oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Nadawca otrzymuje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Urząd - tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia.

Odpowiedzi na pisma złożone do Urzędu przez ESP są wysyłane w postaci wskazanej przez nadawcę dokumentu (papierowej lub elektronicznej). W przypadku wysyłki elektronicznej adresat ma 14 dni na potwierdzenie odbioru dokumentu. Jeżeli tego nie uczyni dokument uważa się za skutecznie doręczony.


Bezpośrednie linki do najczęściej wykorzystywanych usług w kontakcie z Urzędem Miasta Olsztyna:

Pismo ogólne:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Akta stanu cywilnego
Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (UC)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (UC)
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego (WPZUP)

Dowód osobisty
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (UC)
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (UC)
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym (UC)

Informacja publiczna
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek (WPZUP)

Licencje transportowe
Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub rzeczy (UC)
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (UC)
Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (WPZUP)

Nieruchomości
Ustalenie numeru porządkowego budynku (UC)
Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (UC)

Ochrona środowiska
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (UC)
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (UC)

Ośrodki szkolenia kierowców
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia (UC)

Patronat Prezydenta
Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (WPZUP)

Podatki i opłaty
Zwrot opłaty skarbowej (WPZUP)
Deklaracja na podatek od środków transportowych (UC)
Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych (WPZUP)
Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości (WPZUP)
Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości (WPZUP)
Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej (WPZUP)
Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą (WPZUP)
Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych (WPZUP)

Pojazdy
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (UC)

Prawo jazdy
Uzyskanie prawa jazdy (UC)

Promocja
Wydanie gadżetów promocyjnych (WPZUP)


Po wybraniu linku do usługi, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata "URZĄD MIASTA OLSZTYNA" poprzez wpisanie w wyszukiwarce frazy "Urząd Miasta Olsztyna" lub "urzadmiastaolsztyn". Następnie należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2010-02-23 13:00:18
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2010-02-23
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-10-25 14:31:19