• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

29

Data podjęcia:

15-02-2010

Tytuł:

w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta Olsztyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Treść zarządzenia:
PDF, 32,49 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 29 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta Olsztyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Wprowadził do BIP: Beata Sierańska-Fengler
Data udostępnienia: 2010-02-17 11:44:43
Wytworzył: Katarzyna Głowala
Data wytworzenia: 2010-02-17
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Jadwiga Judziak
Data modyfikacji: 2010-02-18