UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LVII/651/10
Data podjęcia: 27-01-2010
Data opublikowania: 09-03-2010
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2010 roku Nr 26, poz. 591
Data wejścia w życie: 24-03-2010
Tytuł Uchwały: w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 66.5 KB metryczka
DOC, 41.5 KB metryczka
DOC, 34.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVII/651/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-01-27 08:14:51
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-01-27
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-03-30