UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LVII/654/10
Data podjęcia: 27-01-2010
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 27-01-2010
Tytuł Uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenu ZP-2 i części terenu ZP-1.
Ewentualne adnotacje: Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ul. S. Pieniężnego dla terenu ZP-2 i części terenu ZP-1 została przyjęta uchwałą nr XII/178/11 z 29 czerwca 2011 roku

<< Uchwała >>

Załączniki:
PPT, 338.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVII/654/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenu ZP-2 i części terenu ZP-1.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-01-21 08:34:44
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-01-21
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-09-09 11:38:37