UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LVI/10
Termin posiedzenia Rady: 13-01-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….


BRM.a.0052-55/10 Olsztyn, 2010-01-08

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta zwołuję, na dzień 13 stycznia 2010 roku (środa) LVI sesję Rady Miasta Olsztyn.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006 - 2020” (666/10).
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działania 4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych
i poprzemysłowych. (667/10).Początek obrad: godz. 1300 - sala 219 Urzędu Miasta
w Olsztynie.

Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 (dwa tysiące dziesiątego) – Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. (669/10)
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006 - 2020” (666/10).
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działania 4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych
i poprzemysłowych. (667/10).

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVI sesja 13 stycznia 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-01-08 11:58:34
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-01-08
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-03-02