UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 08-01-2010
Porządek posiedzenia:
Pani, Pan

……………………….


BRM e 0065 - 8 - 32/2009 Olsztyn, 2009-12-16


Działając na podstawie § 113 ust.1 Statutu Miasta Olsztyn zwołuję na dzień:

8 stycznia 2010 roku (piątek) o godz. 15.00
Ratusz sala 220
POSIEDZENIE KOMISJI RODZINY


Porządek posiedzenia:

1.Sytuacja żłobków w Gminie Olsztyn po roku 2009 – zapotrzebowanie i wnioski na lata kolejne.
2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2009 roku.
3. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Komisji: Nr 30/09.
4. Sprawy różne.


Zgodnie z art. 25 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zmianami) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta (tel. 527-31-11 w.442).Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Marcinkiewicz

Protokół: Rodzina Nr 33 z 080110.doc
Obecność: K. Rodziny 8 stycznia 2010 roku

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Rodziny 8 stycznia 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-01-05 12:53:41
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-01-05
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-18