UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 07-12-2009
Porządek posiedzenia:

Pani / Pan


………………………………….

………………………………….


Nasz znak: BRM.f. 0065-12-7/09 Olsztyn, 2009-11-30


Działając na podstawie § 113 ust. 1 Statutu Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 2003 r. zwołuję na dzień:

7 grudnia 2009r. (poniedziałek) o godz. 13.30
posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Olsztyn,
Ratusz, sala 220.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spotkanie z Zarządami Klubów Sportowych (sportów indywidualnych).
3. Omówienie projektu budżetu na 2010 rok. zaproszeni goście: Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji; Dyrektor OSiR
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.Informacja:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U .Nr 142, poz. 1591 z 2001r.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta wew. 421.Przewodniczący Komisji
Sportu i Rekreacji

Marcin Kuchciński

Protokół: Sport Nr 8 z 071209.doc
Obecność: K. Sportu i Rekreacji z 7 grudnia 2009 roku

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Sportu i Rekreacji z 7 grudnia 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-12-02 15:46:16
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-12-02
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-10-05