UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LIV/09
Termin posiedzenia Rady: 08-12-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Waldemar Żakowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….


BRM.a.0052-54/09 Olsztyn, 2009-12-01

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta zwołuję, na dzień 8 grudnia 2009 roku (wtorek) LIV sesję Rady Miasta Olsztyn.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Las Miejski w Olsztynie (640/09).
3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie (641/09).
4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie (642/09).
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny - Pozorty” dla terenu położonego w granicach Os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty (555/09).


Początek obrad: godz. 900 - sala 219 Urzędu Miasta
w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIV sesja 8 grudnia 2009 r.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-12-02 07:59:11
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-12-02
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-03-02