UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LII/09
Termin posiedzenia Rady: 16-11-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:

Pani/Pan

……………………………….


BRM.a.0052-52/09 Olsztyn, 2009-11-06

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 16 listopada 2009 roku (poniedziałek) LII sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeziora Ukiel w Olsztynie - rejon „Dajtki” (624/09).Początek obrad: godz. 1000 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady

Waldemar Żakowski


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LII sesja 16 listopada 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-11-09 08:22:13
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-11-09
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-07-27