UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 23-11-2009
Porządek posiedzenia:
Pani, Pan

……………………….


BRM e 0065 - 8 - 30/2009 Olsztyn, 2009-11-03


Działając na podstawie § 113 ust.1 Statutu Miasta Olsztyn zwołuję na dzień:

23 listopada 2009 roku (poniedziałek) o godz. 15.00
Ratusz sala 220
POSIEDZENIE KOMISJI RODZINY


Porządek posiedzenia:

1.Opiniowanie Komisji w sprawie projektu budżetu Miasta na 2010 rok.
2. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji: Nr 29/09.
3. Sprawy różne.


Zgodnie z art. 25 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zmianami) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta (tel. 527-31-11 w.442).Przewodnicząca Komisji


Małgorzata Marcinkiewicz
Protokół: Rodzina Nr 31 z 231109.doc
Obecność: K. Rodziny 23 listopada 2009 roku

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Rodziny 23 listopada 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-11-03 10:00:56
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-11-03
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-20