UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Dowody Osobiste - Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych


Źródło: Biuro Obsługi Klienta

Dostępność: Prowadzony w Biurze Obsługi Klienta - Pl. Jana Pawła II 1. Udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych określają przepisy Rozdziału 8b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. t. j. z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.)

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Dowody Osobiste - Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2009-10-08 13:14:06
Wytworzył: Adrian Pisarenko
Data wytworzenia: 2009-10-08
Odpowiedzialny: Adrian Pisarenko
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2009-11-06