UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 27-10-2009
Porządek posiedzenia:
Pani, Pan

……………………….


BRM e 0065 - 8 - 29/2009 Olsztyn, 2009-10-


Działając na podstawie § 113 ust.1 Statutu Miasta Olsztyn zwołuję na dzień:

27 października 2009 roku (poniedziałek) o godz. 15.00
Ratusz sala 220
POSIEDZENIE KOMISJI RODZINY


Porządek posiedzenia:

1. Stan olsztyńskich rodzin a bezrobocie w Olsztynie.
2. Sprawozdanie ze stanu bezrobocia i działań podejmowanych przez Miejski Urząd Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej członków rodzin najuboższych – porównanie z rokiem ubiegłym, dostosowanie programów aktywizacji do warunków ekonomiczno-społecznych mieszkańców miasta.
3. Hospicjum miejskie – plany/propozycje modernizacji lub budowy nowego obiektu do 2012 roku.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
6. Sprawy różne.


Zgodnie z art. 25 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zmianami) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta (tel. 527-31-11 w.442)
Protokół: Rodzina Nr 30 z 271009.doc
Obecność: K.Rodziny z 27 października 2009 roku

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K.Rodziny z 27 października 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-10-06 12:42:30
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-10-06
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-18