UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 19-05-2009
Porządek posiedzenia:
Pan/Pani

……………………………………….Działając na podstawie § 107 ust.2 Statutu Miasta z dnia 26 lutego 2003 roku zwołuję na dzień,

19 maja 2009 roku (wtorek)
bezpośrednio po zakończeniu sesji nadzwyczajnej

pierwsze posiedzenia:

KOMISJI OŚWIATY,

a po jego zakończeniu

KOMISJI SPORTU I REKREACJI.

Porządek posiedzeń.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.
Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski
Protokół: Sport Nr 1 z 190509.doc
Obecność: K. Sportu i Rekreacji z 19 maja 2009 roku

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Sportu i Rekreacji z 19 maja 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-09-10 13:03:17
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-09-10
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-09-24