UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 18-06-2009
Porządek posiedzenia:

Pani / Pan

………………………………

………………………………Nasz znak: BRM f 0065-12-1/09 Olsztyn, 2009-06-12


Działając na podstawie § 113 ust. 1 Statutu Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 2003 r.
zwołuję na dzień:

18 czerwca 2009r. /czwartek/ godz.. 14.00
posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji RM Olsztyn
Ratusz sala 220


Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2009 rok.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Sprawy różne.Informacja:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U .Nr 142, poz. 1591 z 2001r.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy.
O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta wew. 421.

Przewodniczący Komisji
Sportu i Rekreacji

Marcin Kuchciński
Protokół: Sport Nr 2 z 180609.doc
Obecność: K. Sportu i Rekreacji z 18 czerwca 2009 roku

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Sportu i Rekreacji z 18 czerwca 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-09-10 12:55:59
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-09-10
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-09-24