UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 21-07-2009
Porządek posiedzenia:

Pani / Pan


………………………………….

………………………………….


Nasz znak: BRM.f. 0065-12-4/09 Olsztyn, 2009-09-08


Działając na podstawie § 113 ust. 1 Statutu Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 2003 r. zwołuję na dzień:

22 września 2009r. (wtorek) o godz. 13.30
posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji RM Olsztyn
Ratusz sala 220


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie sezonu letniego oraz planu imprez na zimę organizowanych przez OSiR – zaproszeni goście: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Spotkanie z Zarządami Klubów Sportowych (gier zespołowych). – zaproszeni goście: przedstawiciele klubów(godz. 14.00).
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.Informacja:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U .Nr 142, poz. 1591 z 2001r.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta wew. 421.Przewodniczący Komisji
Sportu i Rekreacji

Marcin Kuchciński


Protokół: Sport Nr 3 z 210709.doc
Obecność: K.Sportu i Rekreacji 21 lipca 2009 roku

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Sportu i Rekreacji z 21 lipca 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-09-10 12:48:09
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-09-10
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-09-24