UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej


Kierujący komórką: p.o. Pełnomocnika Dariusz Mikulak

Tel.: 89 527-52-46

Fax:

Budynek: ul. 1 Maja 3

Pokój: I piętro

E-mail: energia@olsztyn.eu

Do zadań Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej należy:

1) reprezentowanie Gminy Olsztyn w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego,
2) wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej jednostek organizacyjnych Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Efektywności Energetycznej,
3) organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów zakupu nośników energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Urzędu,
4) nadzór nad przyłączaniem obiektów do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego w procesie inwestycyjnym,
5) nadzór nad funkcjonowaniem miejskiej instalacji oświetleniowej i miejskich iluminacji obiektowych,
6) opracowywanie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna,
7) opiniowanie zadań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta w zakresie zgodności z polityką niskoemisyjną Gminy,
8) sporządzanie raportów opisujących stan realizacji oraz monitoring skutków związanych z realizacją zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji,
9) współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie w zakresie wymiany danych dotyczących źródeł niskiej emisji, przyłączania odbiorców oraz planu rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej,
10) współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi a Założeniami i Planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej (GE)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2009-09-07 13:58:37
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2009-09-07
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-10 13:43:34