UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

 

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt dla Urzędu Miasta Olsztyn - wersja archiwalna obowiązująca do dnia 26.01.2011r.:
 Jednolity rzeczowy wykaz akt


Wykaz zmian w stosunku do tekstu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.):

1.  Zarządzenie Nr 9 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 20 stycznia 2004 roku,
     Załącznik nr 1 do Zarządzenia,
     Załącznik nr 2 do Zarządzenia

2.  Zarządzenie Nr 259 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 16 września 2004 roku,
     Załącznik do Zarządzenia

3.  Zarządzenie Nr 260 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 16 września 2004 roku,
     Załącznik do Zarządzenia

4.  Zarządzenie Nr 292 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 26 października 2004 roku,
     Załącznik do Zarządzenia

5.  Zarządzenie Nr 52 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 5 kwietnia 2005 roku,
     Załącznik do Zarządzenia

6.  Zarządzenie Nr 20 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 31 stycznia 2006 roku,
     Załącznik do Zarządzenia

7.  Zarządzenie Nr 31 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 lutego 2007 roku,
     Załącznik do Zarządzenia

8.  Zarządzenie Nr 7 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2008 roku,
     Załącznik do Zarządzenia

9.  Zarządzenie Nr 290 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 7 września 2009 roku,
     Załącznik do Zarządzenia

10 Zarządzenie Nr 402 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 8 grudnia 2009 roku,
    
Załącznik do Zarządzenia

11 Zarządzenie Nr 19 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 29 stycznia 2009 roku,
    
Załącznik do Zarządzenia

12 Zarządzenie Nr 102 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 4 maja 2010 roku
    
Załącznik do Zarządzenia

13 Zarządzenie Nr 298 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 7 września 2010 roku
    
Załącznik do Zarządzenia

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Jednolity rzeczowy wykaz akt - wersja archiwalna obowiązująca do dnia 26.01.2011r.
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2009-08-27 18:09:00
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2009-08-27
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2011-05-27