UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Jednostka Realizująca Projekt V


Kierujący komórką: Andrzej Karwowski

Tel.: 89 512-21-81 oraz 89 527-31-11, wew. 451

Fax: 89 512-21-81

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 301, 302, 302A

E-mail: jrp5@olsztyn.eu

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt V należy:

1) Realizacja Projektów pn.:
a) rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - Oś Priorytetowa II: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, Działanie 2.1. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI,
b) rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - Oś Priorytetowa II: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, Działanie 2.1. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI,
c) rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa - projekt rezerwowy 1 zaplanowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - Oś Priorytetowa II: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, Działanie 2.1. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI lub innego Programu Operacyjnego,
d) rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa - projekt rezerwowy 2 zaplanowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - Oś Priorytetowa II: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, Działanie 2.1. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI lub innego Programu Operacyjnego,
e) rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - koncepcja transportu publicznego na Zatorzu,

2) W okresie rozpoczęcia użytkowania i rękojmi Jednostka wspomaga działania zarządzających infrastrukturą wytworzoną w ramach zrealizowanych Projektów:
a) modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, PRIOTYTET III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu, DZIAŁANIE III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego,
b) przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, DZIAŁANIE 8.1: Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
c) poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, Al. Sikorskiego – etap II. Projekt współfinansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
d) poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, Al. Sikorskiego – etap III”. Projekt współfinansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013".


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Jednostka Realizująca Projekt V (JRP V)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2009-08-24 21:22:57
Wytworzył: Andrzej Karwowski
Data wytworzenia: 2009-08-24
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-01-16 12:59:06