UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XL/09
Termin posiedzenia Rady: 09-03-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:

Olsztyn, 2009-03-03


Pan/Pani
………………………………


Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.,
z późniejszymi zmianami) zwołuję XL sesję Rady Miasta Olsztyn
na dzień 9 marca 2009r. (poniedziałek) o godz. 1100.
Sesja odbędzie się w Sali Sesyjnej (nr 219) Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wystąpienie Tomasza Głażewskiego - Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Olsztyn.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Olsztyn.
4. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Olsztyn.
5. Wystąpienie Piotra Grzymowicza - Prezydenta Miasta.
6. Wystąpienia gości.
7. Część artystyczna.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Olsztyn

Zbigniew Dąbkowski

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XL sesja z 9 marca 2009 roku - Uroczysta
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-08-20 08:27:57
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-08-20
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-04-12