UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 17-08-2009
Porządek posiedzenia:

Pani / Pan
,

………………………………….

………………………………….


Nasz znak: BRM.f. 0065-12-3/09 Olsztyn, 2009-08-12


Działając na podstawie § 113 ust. 1 Statutu Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 2003 r. zwołuję na dzień:

17 sierpnia 2009r. (poniedziałek) o godz. 14.00
posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji RM Olsztyn
Ratusz sala 220


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wykonanie budżetu za 2009 rok oraz propozycje budżetu na rok 2010 (dział Kultura Fizyczna i Sport) – zaproszeni goście: Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji.
3. Wykonanie inwestycji sportowych w 2009 roku (analiza budowy Orlików). – zaproszeni goście: Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich.
4. Wykonanie budżetu za 2009 rok oraz propozycje budżetu na rok 2010; – zaproszeni goście: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.
5. Sprawy różne.Informacja:
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U .Nr 142, poz. 1591 z 2001r.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta wew. 421.Przewodniczący Komisji
Sportu i Rekreacji

Marcin Kuchciński
Protokół: Sport Nr 4 z 170809.doc
Obecność: K.Sportu i Rekreacji 17 sierpnia 2009 roku

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: K. Sportu i Rekreacji 17 sierpnia 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-08-19 15:04:13
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-08-19
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-10-05