UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 27-04-2009
Porządek posiedzenia:
Pani, Pan

……………………….


BRM e 0065 - 8 - 24/2009 Olsztyn, 2009-04-21


Działając na podstawie § 113 ust.1 Statutu Miasta Olsztyn zwołuję na dzień:


27 kwiecień 2009 roku (poniedziałek) o godz. 15.00
Ratusz sala 220
POSIEDZENIE KOMISJI RODZINY


Porządek posiedzenia:

1.Sprawozdanie z efektów posiedzenia Komisji Rodziny z Komisją Prawa i Samorządności w 2008 roku – podsumowanie postępowań, stopień realizacji poszczególnych wniosków i poziom zaawansowania prac.
2.Funkcjonowanie Klubów Seniora, omówienie sytuacji emerytów i rencistów w Gminie Olsztyn.
3.Podsumowanie przygotowań i przedstawienie programu obchodów „XI Dni Rodziny” województwa warmińsko-mazurskiego.
4. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.


Zgodnie z art. 25 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zmianami) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta (tel. 527-31-11 w.442).Przewodnicząca Komisji


Małgorzata Marcinkiewicz
Protokół: Rodzina Nr 25 z 270409.doc
Obecność: Komisja Rodziny w dniu 27 kwietnia 2009 roku

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Rodziny w dniu 27 kwietnia 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-08-06 08:27:50
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-08-06
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-18