UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 25-05-2009
Porządek posiedzenia:
Pani, Pan
……………………….


BRM e 0065-8-25/2009 Olsztyn, 2009-05-15

Działając na podstawie § 113 ust.1 Statutu Miasta Olsztyn zwołuję na dzień:

25 maja 2009 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 Ratusz sala 220 POSIEDZENIE KOMISJI RODZINY


Porządek posiedzenia:

1.Zdiagnozowanie potrzeb olsztyńskich rodzin w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży – porównanie z latami ubiegłymi i przygotowanie odpowiednich wniosków.
2.Obchody „XI Dni Rodziny” województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Przyjęcie protokółów z posiedzenia Komisji: Nr 24/09, Nr 25/09.
4. Opiniowanie budżetu – zapoznanie się z planami wydatków w wydziałach i jednostkach odpowiednich merytorycznie.
5. Sprawy różne.

Zgodnie z art. 25 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, poz.74 z późn. zmianami) pracodawca zobowiązany jest zwolnić Panią, Pana od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w pracach Komisji jako organu gminy. O ewentualnej nieobecności proszę powiadomić Biuro Rady Miasta (tel. 527-31-11 w.442).


Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Marcinkiewicz
Protokół: Rodzina Nr 26 z 250509.doc
Obecność: Komisja Rodziny w dniu 25 maja 2009 roku

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Rodziny z 25 maja 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-08-05 08:59:02
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-08-05
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-08-05