UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Sportu i Rekreacji

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących kultury fizycznej, sportu i rekreacji, b) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego realizacji w zakresie właściwości komisji, c) współpraca ze związkami i klubami sportowymi – promowanie sportu kwalifikowanego, d) prowadzenie konsultingu i współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu w sprawie realizowania niektórych form działalności na terenie miasta, e) prowadzenie analizy stanu obiektów sportowych i sportowo – rekreacyjnych, f) polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego, g) tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji w mieście, h) wspieranie inicjatyw służących rozwojowi sportu i rekreacji, i) promocja inicjatyw sportowych, j) wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem, rekreacją i kulturą fizyczną.
Obsługuje Komisję: 
Marzena Rudnicka-Dudziak; tel. wew. 421

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Sportu i Rekreacji
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-06-10 13:05:16
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-06-10
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-04-06