UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Biuro Kontroli


Kierująca komórką: 

Tel.: 89 527-31-11, wew. 219, 220, 221

Fax:

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 203 i 204 (II piętro)

E-mail: kontrola@olsztyn.eu

Do zadań Biura Kontroli należy:

1) prowadzenie spraw w zakresie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
2) prowadzenie spraw dotyczących kontroli prowadzonych w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej, z wyłączeniem kontroli i audytów dokonywanych w sprawach programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
3) ewidencjonowanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych, z wyłączeniem uwag, wniosków, poleceń i zaleceń wydanych po kontrolach i audytach spraw programów i projektów finansowych ze środków zewnętrznych, przekazywanie ich do realizacji kierownikom właściwych komórek organizacyjnych, nadzór nad ich merytoryczna i terminową realizacją,
4) opracowywanie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
5) prowadzenie książki kontroli Urzędu Miasta Olsztyna,
6) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania ryzykiem na ostatnim poziomie agregacji danych i informacji.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Kontroli
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2009-04-30 14:14:24
Wytworzył: Barbara Olszewska
Data wytworzenia: 2009-04-30
Odpowiedzialny: Barbara Olszewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-10 12:47:09