UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Administracyjno-Gospodarczy


Kierujący komórką: Wojciech Goljat

Tel.: 89 527-55-27 lub 89 527-31-11, wew. 307

Fax: 89 527-55-27

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 08

E-mail: administracja@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy:
 
1) administrowanie budynkami, lokalami i nieruchomościami Urzędu,
2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i obsługą Urzędu,
3) zabezpieczenie prac technicznych związanych z wyborami i referendami,
4) gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu,
5) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu,
6) realizowanie zadań związanych z ochroną i kompleksowym zabezpieczeniem administracyjnym obiektów i terenów,
7) prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
8) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
9) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego umieszczania tablic urzędowych, tablic z godłem RP oraz tablic informacyjnych w siedzibach Urzędu.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym - Karty Usług:
  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG)
  Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
  Data udostępnienia: 2009-04-30 13:22:22
  Wytworzył: Wojciech Goljat
  Data wytworzenia: 2009-04-30
  Odpowiedzialny: Wojciech Goljat
  Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
  Data modyfikacji: 2018-04-26 13:14:36