• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

  Informujemy, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych z dniem 18 października 2018 r., których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, mają zastosowanie przepisy działu I rozdziału 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowiące o obowiązku składania ofert i porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej filmy instruktażowe dotyczące miniPortalu.

  Zamieszczone filmy dotyczą:

  - szyfrowania ofert.

  https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-szyfrowanie-ofert

  - złożenie oferty

  https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-zlozenie-oferty

  - otwarcia ofert

  https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-otwarcie-ofert

  - Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

  https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-komunikacja-pomiedzy-zamawiajacym-a-wykonawca

   - zmiany / wycofania oferty:

  https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-zmiana-wycofanie-oferty

  Instrukcja Użytkownika Systemu miniPortal ePUAP


  Rejestry postępowań:
  XLS, 98.5 KB metryczka
  XLS, 98.5 KB metryczka
  PDF, 73,28 KB metryczka
  PDF, 53,90 KB metryczka
  PDF, 86,67 KB metryczka
  PDF, 78,84 KB metryczka

  Plan postępowań w sprawie zamówień publicznych:
  XLSX, 28,17 KB metryczka
  XLSX, 39,27 KB metryczka
  XLSX, 38,21 KB metryczka
  PDF, 2,43 MB metryczka
  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Zamówienia publiczne
  Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
  Data udostępnienia: 2009-02-26 13:55:42
  Wytworzył: Joanna Ćwiek
  Data wytworzenia: 2009-02-26
  Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
  Ostatnio modyfikował: Joanna Ćwiek
  Data modyfikacji: 2020-08-03 15:04:09