UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Kultury, Promocji i Turystyki

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji, b) opiniowanie wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta w dziedzinie twórczości artystycznej, c) rozpatrywanie wniosków o stypendia w dziedzinie kultury, d) opiniowanie wykorzystywania kwot z budżetu miasta w dziedzinie kultury, e) wspieranie, inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu rozszerzenie oferty kulturalnej w mieście, f) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kultury, środowiskami twórców oraz fundacjami na rzecz kultury, g) współdziałanie w realizacji inicjatyw kulturalnych z odpowiednimi jednostkami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego h) ochrona dóbr kultury, i) ocena funkcjonowania oraz opiniowanie planów finansowych miejskich jednostek kultury: Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Olsztyńskiego Teatru Lalek, j) nadzór nad realizacją Strategii Promocji Miasta, k) współpraca z organizacjami branży turystycznej.
Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Kultury, Promocji i Turystyki
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-12-11 09:39:51
Wytworzył: Adrian Pisarenko
Data wytworzenia: 2008-12-11
Odpowiedzialny: Adrian Pisarenko
Ostatnio modyfikował: Adrian Pisarenko
Data modyfikacji: 2010-01-08