UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji, b) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia, c) nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych służby zdrowia – Miejskiego Szpitala Zespolonego i Przychodni Specjalistycznej, d) pomoc społeczna i analiza warunków życia osób bezdomnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Schronisko dla Bezdomnych, e) pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych – Miejski Zespół ds.Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, f) przeciwdziałanie patologiom społecznym – współpraca z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, g) nadzór nad funkcjonowaniem żłobków miejskich, h) inwestycje w służbie zdrowia i opiece społecznej, i) monitorowanie programów zdrowia realizowanych przy pomocy środków pochodzących z budżetu miasta, j) monitorowanie stanu zabezpieczenie mieszkańców w podstawową opiekę zdrowotną, k) monitorowanie stanu sanitarnego miasta, l) nadzór nad medycyną szkolną, m) monitorowanie programów promocji zdrowia realizowanych ze środków z budżetu miasta, n) polityka finansowa w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-12-11 09:34:07
Wytworzył: Administrator Systemu
Data wytworzenia: 2008-12-11
Odpowiedzialny: Administrator Systemu
Ostatnio modyfikował: Adrian Pisarenko
Data modyfikacji: 2010-01-08