UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Rodziny

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji, b) kreowanie polityki prorodzinnej, c) szeroko pojęta pomoc olsztyńskim rodzinom, d) potrzeby olsztyńskich rodzin w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży, e) formy opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną naturalnej opieki rodzicielskiej (całodobowe palcówki wychowawcze, rodzinne domy dziecka, pogotowie rodzinne, rodzicielstwo zastępcze adopcyjne) f) stan bezrobocia i podejmowane działania przez Miejski Urząd Pracy.
Obsługuje Komisję: 
Cecylia Alancewicz tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Rodziny
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-12-10 09:03:32
Wytworzył: Adrian Pisarenko
Data wytworzenia: 2008-12-10
Odpowiedzialny: Adrian Pisarenko
Ostatnio modyfikował: Adrian Pisarenko
Data modyfikacji: 2010-01-08