UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) koordynowanie procesu tworzenia projektu budżetu miasta, b) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie miasta, c) opiniowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, d) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek, e) opiniowanie projektów uchwał dotyczących przystępowania miasta do spółek, związków i porozumień, f) opiniowanie innych projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji, g) analiza realizacji budżetu miasta, h) bieżące zarządzanie finansami miasta, i) przekształcenia własnościowe spółek miejskich.
Obsługuje Komisję: 
Aleksandra Witkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Budżetu i Finansów
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-12-10 07:35:44
Wytworzył: Administrator Systemu
Data wytworzenia: 2008-12-10
Odpowiedzialny: Administrator Systemu
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-09-02