UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro ds. Obsługi Prawnej


Kierujący komórką: Marcin Ignatowski

Tel.: 89 527-48-75 lub 89 527-31-11, wew. 343

Fax: 89 527-48-75

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 331

E-mail: radcowie@olsztyn.eu

Do zadań Biura ds. Obsługi Prawnej należy:

1) przygotowanie opinii prawnych oraz wyjaśnień odnoście stosowania przepisów prawa na potrzeby Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, oraz kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu,
2) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych, projektów zarządzeń, opinii, pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta,
3) koordynacja i prowadzenie postępowań sądowych w interesie Miasta lub Skarbu Państwa przez przygotowywanie i wnoszenie pozwów, wniosków i skarg do sądów powszechnych oraz ich popieranie w sprawach indywidualnie przydzielonych do prowadzenia przez poszczególnych radców prawnych,
4) realizowanie zadań zgodnie z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego określonymi w ustawie o radcach prawnych.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro ds. Obsługi Prawnej (P)
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 11:49:22
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-10 14:13:20