UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Wydział Obsługi Funduszy Europejskich


Kierujący komórką: Marek Malinowski

Tel.: 89 521-37-93 lub 89 527-31-11, wew.418

Fax: 89 521-37-93

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 217

E-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Obsługi Funduszy Europejskich należy:
 
1) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych Miasta poprzez wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności,
2) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”,
3) poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych poza unijnych środków finansowych na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych Miasta,
4) koordynacja działań w zakresie wykorzystania środków europejskich na rozwój sfery społecznej, w szczególności pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego,
5) współpraca z podmiotami realizującymi projekty,
6) koordynacja komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie pozyskiwania, środków realizacji i rozliczania projektów miękkich współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Obsługi Funduszy Europejskich
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 11:44:39
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-02-17 10:24:33