UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Wydział Obsługi Funduszy Europejskich


Kierujący komórką: Marek Malinowski

Tel.: 89 521-37-93 lub 89 527-31-11, wew. 418

Fax: 89 521-37-93

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 217

E-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Obsługi Funduszy Europejskich należy:
 
1) pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych Miasta, zwłaszcza pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) pozyskiwanie zewnętrznych pozaunijnych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych Miasta,
3) współpraca z instytucjami wdrażającymi programy pomocowe oraz podmiotami zaangażowanymi w procesy przygotowania i realizacji projektów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i pozaunijnych,
4) koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i pozaunijnych na realizację zadań Miasta we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
5) opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie strategii rozwoju Miasta,
6) podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz, funkcjonowania i rozwoju Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego,
7) realizacja zadań związanych z nadawaniem Miastu ratingu.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Obsługi Funduszy Europejskich
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 11:44:39
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-02-17 10:24:33