UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Środowiska


Kierujący komórką: Zdzisław Zdanowski

Tel.: 89 527-50-82 lub 89 527-31-11, wew. 201, 551

Fax:

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 107-108 (I piętro)

E-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu


Referat gospodarowania odpadami komunalnymi: tel. 89 527-31-11, wew. 217, 218, 225, 513, 558
pokoje: 12, 13, 17 (parter)

Referat korzystania ze środowiska: tel. 89 527-31-11, wew. 202, 204, 205, 206, 207

pokoje: 103, 104, 106 (I piętro)

Referat księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel. 89 527-31-11, wew. 332, 391, 428, 518
Ratusz, pl. Jana Pawła II 1, pokój 34 (parter)


Do zadań Wydziału Środowiska należy:

1) realizacja zadań dotyczących korzystania ze środowiska,
2) opiniowanie i uzgadnianie raportów z oddziaływania na środowisko inwestycji realizowanych na terenie Miasta,
3) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
4) realizowanie zadań wynikających z ochrony przyrody,
5) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami i geologią,
6) realizacja zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi na terenie Gminy Olsztyn,
7) realizacja zadań związanych z księgowością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) nadzorowanie działalności Schroniska dla Zwierząt,
9) prowadzenie spraw dotyczących ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej,
10) realizacja spraw związanych z prowadzeniem i udzielaniem informacji o środowisku,
11) współpraca z Izbą Rolniczą Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz innymi organizacjami i związkami rolniczymi działającymi na rzecz rolnictwa.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Środowiska (SD)
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 10:53:51
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-01-20 10:05:52