• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Zamówień Publicznych


Kierująca komórką: Barbara Tulibacka

Tel.: 89 535-20-35 lub 89 527-31-11, wew.325

Fax: 89 534-93-75, 89 534-93-94

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 402

E-mail: przetargi@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy:
 
1) organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie składanych przez komórki organizacyjne wniosków o wszczęcie postępowania,
2) sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie planów poszczególnych komórek organizacyjnych,
3) prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych udzielanych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych,
4) prowadzenie, po zakończonym roku kalendarzowym sprawozdawczości dotyczącej udzielonych zamówień publicznych i wniesionych odwołań.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Zamówień Publicznych - Karty Usług: