UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Wydział Podatków i Opłat


Kierująca komórką: Dorota Lewkowicz

Tel.: 89 527-31-11, wew. 555

Fax: 89 522-69-98

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 4 (Parter)

E-mail: podatki@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy:
 
1) wykonywanie zadań organu podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
2) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
3) prowadzenie windykacji należności Miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
5) opiniowanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
6) wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
7) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej.


Regulamin komórki organizacyjnej:


Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłat lokalnychZałatwianie spraw w Wydziale Podatków i Opłat - Karty Usług: