• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Wydział Podatków i Opłat


Kierująca komórką: Dorota Lewkowicz

Tel.: 89 527-20-23 lub 89 527-31-11, wew. 215, 555

Fax: 89 527-20-23

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 4 (Parter)

E-mail: podatki@olsztyn.eu

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy:
 
1) wykonywanie zadań organu podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
2) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
3) prowadzenie windykacji należności Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
5) opiniowanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
6) wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
7) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Podatków i Opłat
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 10:14:52
Wytworzył: Dorota Lewkowicz
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-19 08:21:05