UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Podatków i Opłat


Kierujący komórką: Czesław Kalinowski

Tel.: 89 527-31-11, wew. 555

Fax: 89 522-69-98

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 4 (Parter)

E-mail: podatki@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy:
 
1) wykonywanie zadań organu podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
2) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
3) prowadzenie windykacji należności Miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
5) wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów podatkowych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
6) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
7) elektroniczna centralizacja danych zawartych w cząstkowych deklaracjach VAT oraz cząstkowych jednolitych plikach kontrolnych sporządzanych przez poszczególne jednostki organizacyjne dla celów rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn,
8) ustalanie ostatecznego wyniku podatkowego VAT Gminy Olsztyn na podstawie zebranych danych,
9) składanie terminowo deklaracji VAT, JPK oraz innych informacji i dokumentów w zakresie rozliczeń VAT Gminy Olsztyn właściwym organom podatkowym,
10) aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych VAT, prowadzenie rozrachunków z Urzędem Skarbowym oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Olsztyn, w zakresie podatku od towarów i usług,
11) współpraca z właściwym Urzędem Skarbowym w sprawach dotyczących numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dla Urzędu i Gminy,
12) występowania do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnych,
13) prowadzenie czynności kontrolnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Olsztyn w zakresie rozliczeń VAT.


Regulamin komórki organizacyjnej:


Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłat lokalnych

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Podatków i Opłat (PL)
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 10:14:52
Wytworzył: Dorota Lewkowicz
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-04-28 12:36:24