• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Wydział Finansów


Kierująca komórką: Marianna Bonisławska

Tel.: 89 527-31-11, wew. 518

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 11

E-mail: finanse@olsztyn.eu

Do zadań Wydziału Finansów należy:
 
1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej - Urzędu Miasta,
2) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dochodów niepodatkowych i wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne, zlecone, zadania gminy i powiatu,
3) prowadzenie ewidencji księgowej dla inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu Miasta Olsztyn oraz bilansu jednostkowego Urzędu jako jednostki budżetowej,
5) prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i wydatków (rozchodów), środków specjalnych i funduszy celowych,
6) prowadzenie windykacji należności Gminy z tytułu dochodów niepodatkowych oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
7) planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu Miasta Olsztyn.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Finansów - Karty Usług:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Finansów
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 10:06:08
Wytworzył: Elżbieta Żarska
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Elżbieta Żarska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data modyfikacji: 2018-07-03 10:11:45