• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Komunikacji


Kierująca komórką: Dorota Groszkowska

Tel.: 89 506-09-70

Fax: 89 527 05 87

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 1

E-mail: komunikacja@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Komunikacji należy:
 
1) prowadzenie spraw z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami,
2) realizacja spraw związanych z rejestracją pojazdów,
3) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
4) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców,
5) nadzór nad działalnością przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy,
6) nadzór nad działalnością właścicieli licencji na transport drogowy osób taksówką,
7) realizacja spraw związanych z przejmowaniem pojazdów usuniętych w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, nieodebranych na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu,
8) realizacja zadań wynikających z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym dotyczących:
a) prowadzenia ewidencji pojazdów usuniętych w trybie art. 50a i 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
b) wyboru jednostki na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a oraz biegłego skarbowego do oszacowania wartości w/w pojazdów nieodebranych z parkingu,
c) przygotowywania projektu uchwały Rady Miasta Olsztyna na ustalenie stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów,
d) prowadzenia postępowania w celu ustalenia właściciela lub użytkownika pojazdu usuniętego w trybie art. 130a,
e) przeprowadzania licytacji lub demontażu pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz gminy,
f) przygotowywania i wydawania decyzji administracyjnych o zapłacie kosztów powstałych od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do czasu zakończenia postępowania.


Regulamin komórki organizacyjnej:

  

Rejestracja pojazdu

Wydanie prawa jazdyZałatwianie spraw w Wydziale Komunikacji - Karty Usług: