UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Komunikacji


Kierująca komórką: Dorota Groszkowska

Tel.: 89 506-09-70

Fax: 89 527 05 87

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 1

E-mail: komunikacja@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Komunikacji należy:

1)       prowadzenie spraw z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami,

2)       realizacja spraw związanych z rejestracją pojazdów,

3)       nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,

4)       nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców,

5)       nadzór nad działalnością przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy,

6)       nadzór nad działalnością właścicieli licencji na transport drogowy osób taksówką,

7)       realizacja spraw związanych z przejmowaniem pojazdów usuniętych w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, nieodebranych na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu,

8)       realizacja zadań wynikających z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym dotyczących:

a)       prowadzenia ewidencji pojazdów usuniętych w trybie art. 50a i 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

b)      wyboru jednostki na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a oraz biegłego skarbowego do oszacowania wartości w/w pojazdów nieodebranych  z parkingu,

c)       przygotowywania projektu uchwały Rady na ustalenie stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów,

d)      prowadzenia postępowania w celu ustalenia właściciela lub użytkownika pojazdu usuniętego w trybie art. 130a,

e)       przeprowadzania licytacji lub demontażu pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz gminy,

f)       przygotowywania i wydawania decyzji administracyjnych o zapłacie kosztów powstałych od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do czasu zakończenia postępowania.


Regulamin komórki organizacyjnej:

  

Rejestracja pojazdu

Wydanie prawa jazdy

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji (K)
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 09:26:35
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-04-28 12:39:14